Tidigare vandringar

2017 juni blomster- och fjärilsvandring i Mölnbacka med Ylva Olsson.


2017 genomfördes en fjärilsexkursion i Mölnbacka med SNF Karlstad.


I juni 2016 - vandring med SNF Karlstad i Mölnbacka.


Sommaren 2014 hade jag fjärilsvandringar för Naturum Värmland och Älvsbacka bygdeförening.


Under sommaren 2013 anordnades 4 fjärilsvandringar för olika föreningar.